Minder mobiele inwoners

Bij minder mobiele inwoners (oudere en mindervalide inwoners) wordt het gesorteerde afval maandelijks aan huis ingezameld door de technische dienst. U komt in aanmerking indien u in het gezin niet over een auto beschikt en u:
- ofwel minstens 70 jaar bent en alleen woont of samenwoont met een partner of aanverwanten die allen ouder zijn dan 70 jaar én u een attest van de huisarts kunt voorleggen waaruit blijkt dat u in de definitieve onmogelijkheid verkeert om uw woonst zonder hulp van derden te verlaten;
- ofwel alleen woont én een attest van de dienst voor mindervaliden kunt voorleggen waaruit blijkt dat u tot categorie III op de schaal van zelfredzaamheid behoort (12 punten).