Sorteerpark

Wat wordt ingezameld op het sorteerpark ?

Op het containerpark, omgedoopt tot sorteerpark, Wintboomstraat 100 te Borlo kunt u terecht met o.a. volgende afvalstoffen: papier & karton, PMD, afval- en frituurolie, glas, batterijen, afgedankte elektrische toestellen, batterijen, KGA, roofing, eternit, zuiver en gemengd bouwpuin, afbraakhout, grof vuil, piepschuim, plastic verpakkingen, snoeihout, tuinafval, boomstronken, textiel, autobanden.

Voor het aanvoeren van bepaalde afvalfracties (zuiver en gemengd steenpuin, rubberbanden, eterniet, roofing, boomstronken en –wortels, gazonmaaisel en tuinafval) dient u ter plaatse retributies te betalen. Er gelden andere tarieven voor particulieren dan voor zelfstandigen.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81


milieu@gingelom.be

Openingsuren

Meer info

Ligging
Werkwijze