Uittreksel strafregister

Bij de dienst burgerzaken kunt u een uittreksel uit het strafregister opvragen.

Er zijn 3 soorten uittreksels, afhankelijk van de bestemming van het uittreksel.

  • Model 1:  wordt afgeleverd voor het gewone gebruik (dus iedereen die niet in aanmerking komt voor een model 2 of 3), conform de bepalingen van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 1 wordt 1 werkdag na aanvraag afgeleverd.
  • Model 2: wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (gereglementeerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de jacht), conform artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 2 wordt 1 werkdag na aanvraag afgeleverd.
  • Model 3:  wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren, conform artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering.
    Model 3 wordt 10 werkdagen na aanvraag afgeleverd.

Opgelet! Een uittreksel uit het strafregister is strikt persoonlijk en dient persoonlijk afgehaald te worden. Afhalen door iemand anders kan enkel met een schriftelijke volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Sinds 12/02/2017 dient de werkgever/organisatie een typeformulier in te vullen voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister. De aanvraag wordt pas behandeld als het typeformulier volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend is.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Rebecca Uyttersprot - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren