Cijfers

De gemeente beslaat een oppervlakte van 5.649 ha en telde op 01/01/2011 8 211 inwoners verspreid over de elf deelgemeenten. De bevolkingsdichtheid in Gingelom bedraagt 145 inw/km². Dit is lager dan de bevolkingsdichtheid in de provincie Limburg (346 inw/km²) en het Vlaams Gewest (462 inw/km²).

Huisvesting

Op 01/01/2011 telde de gemeente 3.274 woningen. Sinds 1991 is het aantal wooneenheden met 25 % toegenomen. De toename was vooral te vinden bij de ééngezinswoningen in open bebouwing.

Werkgelegenheid

De totale oppervlakte ingenomen door percelen met gebouwen voor economische bedrijvigheid bedraagt in Gingelom 19,3 ha. Deze oppervlakte is sinds 1996 toegenomen met 1,3 ha.

Lokale statistieken

Bijkomende gegevens zijn beschikbaar op de volgende website:
www.lokalestatieken.be