Verkavelingsvergunningen

Een verkaveling splitst één of meerdere percelen grond in verschillende andere percelen. Meestal gaat het hierbij over een perceel bouwgrond dat wordt opgesplitst in meerdere bebouwbare kavels.

De verkaveling bevat, op de oude exemplaren na, steeds een opmetingsplan met de verschillende loten en de verkavelingsvoorschriften. Deze voorschriften bepalen hoe en waar mag gebouwd worden. Zo kan men er bv. in terug vinden hoe diep er mag gebouwd worden, wat de maximale kroonlijsthoogte bedraagt, of er een tuinhuis is toegelaten, of een garage in het hoofdgebouw of erbuiten moet geplaatst worden, wat de perceelsafsluiting moet zijn, enz.

Wanneer u een perceel aankoopt of wenst te bebouwen, informeert u zich best over het bestaan van dergelijke verkavelingsvoorschriften. Het kan immers zijn dat het niet mogelijk is binnen een bestaande verkaveling het huis te bouwen dat jullie wensen. Sommige voorschriften kunnen echter wel gewijzigd worden.

* Welke weg volgt uw verkavelingsaanvraag?
* Welke weg volgt uw aanvraag om een verkaveling te wijzigen?
* Wanneer vervallen verkavelingen?

Kostprijs :
* € 84 verkaveling zonder wegenaanleg
* € 168 verkaveling met wegenaanleg
* € 84 verkavelingswijziging
* € 56 voor het houden van het openbaar onderzoek

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80
Kim Peters - 011 88 04 95 

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren