Verkiezingen op 14 oktober 2018

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018.
KIEZERSLIJST
 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 2 oktober 2018 zich tijdens de openingsuren tot het gemeentehuis kan wenden om na te gaan of hijzelf of iemand anders op de kiezerslijst staat en of de vermelding op de kiezerslijst correct is.

Bezwaren kunnen tot 2 oktober 2018 ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen met mogelijkheid tot beroep bij het hof van beroep volgens de onderstaande procedure bepaald in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Affiche

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Rebecca Uyttersprot - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren