Verkiezingen op 14 oktober 2018

Inschrijven van niet-Belgische burgers op de kiezerslijsten

Niet-Belgische burgers die kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen dienen zich vóor 1 augustus 2018 te laten registreren als kiezer. Hierbij gelden andere voorwaarden voor EU als voor niet EU-burgers.
 
EU-Burgers
De EU-burgers, 18 jaar en ingeschreven in het bevolkings-/vreemdelingenregister uiterlijk op 31/7/2018, zijn kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen indien ze uiterlijk op 31/7/2018 een aanvraag indienen.
 
Niet EU-burgers
De 18-jarige niet-EU-burgers zijn kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen als ze op datum van de aanvraag gedurende 5 jaar ononderbroken ingeschreven zijn in het bevolkings-/vreemdelingenregister en uiterlijk op 31/7/2018 een aanvraag indienen.
 
Indien u als niet-Belg reeds deelgenomen heeft aan de verkiezingen in 2000, 2006 of 2012, dan dient u geen aanvraag meer in te dienen. U zult automatisch opgeroepen worden.
 
Opgelet! Eens ingeschreven, bent u verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen.
 
Aaanvraagformulieren: EU-Burgers  / Niet-EU Burgers.  U kunt voor informatie of hulp ook steeds terecht bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Rebecca Uyttersprot - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren