Aanleg erosiebekkens langs de Borgwomsesteenweg en de Borlostraat in Mielen

De dorpskern van Mielen werd in het verleden herhaaldelijk geteisterd door water- en modderellende ten gevolge van zware onweersbuien. De voorbije jaren zijn reeds verschillende maatregelen getroffen om aan deze problematiek een oplossing te bieden. Zo werden erosiebekkens aangelegd in de Bronstraat, de Vrijheerstraat, de Borlostraat en langs de Borgwormsesteenweg(Extendaal).

Aangezien er ten westen van de Brogwormsesteenweg nog knelpunten overbleven waar een noodzakelijke ingreep zich opdrong werden in het kader van het Vlaams erosiebesluit bijkomende gronden onteigend om nog 3 buffererosiebekkens aan te leggen:
-          Erosiebekken Nachtegaal langs de Borgwormsesteenweg (tegenover de Bronstraat)
-          Dubbel erosiebekken in de zijweg van de Borlostraat
 
Aard der werken:
-          aanleg 3 erosiebufferbekkens
-          wegaanpassingen van de aansluitende ruilverkavelingswegen om het afstromende water naar de bekkens te geleiden
-          aanleg van afvoerbuizen

Prijskaartje:
-          Totaal: 210.000 euro
-          Subsidie Vlaams gewest: 75%
-          Subsidie provincie Limburg: 15%
Stand van zaken:
De werken zijn gestart op 15 juni 2017.
Het einde van de werken is gepland voor november 2017.