Aanleg sport- en recreatiezone RUP Kleurenboom in Montenaken

Met de sport- en recreatiezone aan de Hannuitstraat in Montenaken wordt een ontbrekend deel van de sport- en speelruimtepuzzel ingevuld. Enkele jaren geleden verwierf de gemeente de gronden rondom de sporthalmet als doel in één fase de speelplaats van de, toen nog, gemeenteschool De Kleurenboom uit te breiden en een openlucht sport- en recreatiezone naast de sporthal aan te leggen. De totale oppervlakte van de nieuwe zone bedraagt 8298m².

Opmaak uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan werd in overleg met het GO en de gemeente door het ingenieursbureau Sweco opgemaakt. De ontwerper diende er rekening mee te houden dat het sportterrein moet aansluiten op het bestaande reliëf, in een natuurlijke omgeving nabij de sporthal en de school.

Brand- en toegangsweg, parkeerzone, waterbuffering en groenvoorzieningen
De huidige brandweg wordt opgebroken en geasfalteerd tot aan de kleuterspeelplaats.
Voor het personeel en de bezoekers van en aan de school, de sporthal en de speelvelden wordt een parking van 30 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 2 voor mindervaliden. Een nieuwe toegangsweg met laanbomen maakt deze parking bereikbaar.
Het regenwater wordt opgevangen in een wadi en aansluitende gracht. Deze gracht wordt vervolgens aangesloten aan de riolering van de Hannuitstraat. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en infiltreren om zo verdroging van de bodem tegen te gaan.
Op het volledige terrein worden streekeigen beplantingen voorzien waardoor het terrein in de omgeving geïntegreerd wordt. Binnen het domein is de inplanting zo ontworpen dat een goed overzicht op de sport- en speelfaciliteiten mogelijk blijft.

Sport- en recreatievoorzieningen
De speelplaats wordt tijdens de schooluren volledig afgesloten en kan buiten de schooltijd deels opengesteld worden. Hierdoor zijn alle sportfaciliteiten voor de inwoners bereikbaar.
 
Polyvalent verlicht sportveld in kunstgras (42 x 24m)
Op dit kunstgrasveld met een voetbal- en hockeybelijning worden doelen en balvangnetten geplaatst. Door de moeilijk doorwaterende ondergrond komt er een drainage onder het kunstgras. Het terrein wordt verlicht zodat er ook tijdens de avond geoefend kan worden.
 
Verlichte trimpiste (400m)
Doorheen het terrein wordt een verlichte en afgeboorde trimpiste met een lengte van 400m aangelegd. Boomschors vormt de bovenlaag van de looppiste.

Stretchzone
Centraal in het domein wordt een verharde stretch- of rustzone voor sporters aangelegd.

Basketbalveld (28 x 15m)
Aansluitend op de kleuterspeelplaats wordt een sportveld in een asfaltverharding aangelegd. Het veld is geschikt voor meerdere doeleinden en wordt uitgerust met twee basketpalen en een wegneembare volleybalinstallatie. Dit sportveld wordt geïntegreerd in het speelterrein van de school en is afsluitbaar van de speelplaats d.m.v. een interne poort.

Speelplaats (125m²)
De verzakkingen van de betonstraatstenen op de kleuterspeelplaats worden plaatselijk hersteld. Daarnaast wordt de speelplaats met ca. 145m² uitgebreid en sluit ze aan met het nieuwe basketveld en het nieuwe onverharde speelterrein. Het toezicht blijft ook met de aanplantingen overzichtelijk.

Onverhard speelveld
Een met gras ingezaaide speeltuin met twee speelheuvels zullen mooi aansluiten met de speelplaats.

Afsluitingen
De speelplaats, het basketterrein en het onverharde speelterrein behoren tot de school van het GO. Rondom de velden worden afsluitingen met een hoogte van 1m25 geplaatst. Deze kunnen via poorten elk apart voor spelende kinderen opengesteld worden.

Andere uitrusting
Een vijftal zitbanken biedt de bezoeker voldoende gelegenheid om even tot rust te komen terwijl de kinderen aan het sporten of spelen zijn.

Duikelrek en rekstok
Op vraag van de jeugdraad wordt een ruimte voorzien waarop een duikelrek en rekstok kan worden geïnstalleerd.
Stand van zaken:
Tussen het verwerven van de gronden en het recent uitgevoerd archeologisch onderzoek verliepen meerdere jaren. Midden juni werd met de inrichting van het terrein aangevangen. De uitbreiding van de speelplaats zou reeds bij aanvang van het nieuwe schooljaar klaar geraken.
De aanleg van de parking en de voorzien sportinrichting start vanaf september en zou nog voor het einde van dit jaar voltooid worden.