Renovatie kerkhofmuur Gingelom

Eind vorig jaar is de buitenmuur van de kerkomgeving van Gingelom Omgevallen. Deze muur zal opnieuw opgebouwd worden evenwel, met bijkomend versterkte keerwandelementen.
Aard der werken:
-          voorbereidende graafwerken
-          plaatsen van keerwandelementen
-          opmetselen van de buitenmuur

Prijskaartje:
-          Totaal: 50.000 euro
Stand van zaken:
De werken starten op 4 september 2017.
Het einde van de werken is gepland voor november 2017.