Wegenwerken Jeuk

Verfraaiingswerken en aanleg van stoepen in de Henri Stassensstraat, Heiseltstraat, Rampariestraat en Julien Guilliamsstraat in Jeuk

Opdrachtgevende besturen:
- Wegenwerken en aanleg stoepen: gemeente Gingelom
- Aanleg aardgasnet, vernieuwing openbare verlichting en herstellingen rioleringsnet: Infrax Limburg
Aannemer: M. Kerkhofs wegenbouw

Timing der werken
(van Januari 2012 tot april 2012)
Fase 1: Henri Stassenstraat (januari 2012 tot februari 2012)
- Aanleg van nieuwe borduren en stoepen
Fase 2: Heiseltstraat (januari 2012 tot maart 2012)
- Aanleg ondergronds elektriciteitsnet, vernieuwing openbare verlichting en uitbreiding gasnet
- Aanleg nieuwe kantstrook-borduur en stoepen
Fase 3: Rampariestraat en Julien Guilliamsstraat (van februari 2012 tot april 2012)
- Aanleg ondergronds elektriciteitsnet, vernieuwing openbare verlichting en uitbreiding gasnet
- Aanleg nieuwe kantstrook-borduur en stoepen
- Vlakschaven betonnen wegdek en voegvullen

De aanleg van de nieuwe stoepen gebeuren conform het gemeentelijk stoepenreglement