Werken Bronstraat Mielen.

Riolerings- en wegenwerken in de Bronstraat (deel) + Omgevingswerken aanleg wijk Bronstraat

Opdrachtgevende besturen:
- Aanleg riolering en aansluitingen, vernieuwing openbare verlichting en gasaanleg: Infrax Limburg
- Aanleg wegeninfrastructuur sociale woonwijk Bronstraat: VMSW, Kleine Landeigendom en Nieuw Sint-Truiden
- Aanleg wegen en stoepen: gemeente Gingelom
Aannemer: Crommen

Timing der werken: februari - juni 2013
Wijk Bronstraat
- Aanleg gescheiden riolering en huisaanslutingen
- Aanleg nutsvoorzieningen
- Aanleg nieuwe wegen
- Aanleg nieuwe stoepen

Bronstraat
- Aanleg gescheiden riolering en afkoppeling van huisaanslutingen (voltooid)
- Aanleg nieuwe asfaltlaag (juni 2013)