EU-BURGER IN BELGIË?

Kom dan op 26 mei 2019 stemmen voor het Europees Parlement !

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeenten moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.
Ter info: op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

WIE KAN OP 26 MEI 2019 STEMMEN ?
Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen :

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben
  3. Minstens 18 jaar oud zijn
  4. Over stemrecht beschikken
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Meer info op de website: www.europeanelections.belgium.be
Omzendbrief

Contact

Gemeentebestuur
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 10 31
verkiezingen@gingelom.be