Aanleg werfreserve kinderverzorg(st)er

04
/05
/2021

Het OCMW gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor de functie van kinderverzorg(st)er.

Wat zijn je taken?

  • Je staat in voor de opvang, verzorging en begeleiding van de baby’s en peuters in ons kinderdagverblijf Minimax, conform de richtlijnen van Kind & Gezin.
  • Je onderhoudt een goed contact met je collega’s en de ouders van de kinderen.
  • Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Houder zijn van een diploma dat toelaat om als kinderverzorg(st)er te mogen werken in een erkend kinderdagverblijf.

Wat ga je verdienen?

Je loon is conform de wettelijke barema’s: een minimum bruto maandwedde bij indiensttreding van € 1.965,88 en afhankelijk van jouw werkervaring is door anciënniteitstoeslag een loonsverhoging mogelijk tot € 2.306,83 bij 8 jaar anciënniteit en voltijdse tewerkstelling (38u /w).

Je krijgt haardgeld/standplaatstoelage, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe stel je je kandidaat?

Jouw sollicitatiebrief met CV richt je vóór 31/05/2021 aan personeelsdienst Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.

Wens je meer informatie?

Voor meer inlichtingen, het examenprogramma en de functiebeschrijving kan je terecht op de personeelsdienst op het nummer 011 88 04 41 of personeelsdienst@gingelom.be.