Aankomst uit het buitenland

Wat te doen als u in Gingelom komt wonen vanuit het buitenland?

Verhuist u vanuit het buitenland verschilt de procedure naargelang:
- uw nationaliteit (Belg of niet-Belg)
- u voor het eerst verhuist of terugkeert naar België

Niet-Belgen

Eerste inschrijving in België

Bij aankomst in de gemeente meldt u dit onverwijld bij de dienst bevolking.
U bezorgt alle nuttige documenten, attesten en informatie aan de dienst bevolking.
Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij de:
- dienst bevolking en burgerzaken
- dienst vreemdelingen

Terugkeer uit het buitenland

Heeft u al eerder met een geldige verblijfstitel in België gewoond, dan kunt u gebruik maken van het recht op terugkeer.

Belgen

Heeft u de Belgische nationaliteit, kunt u de gebruikelijke procedure volgen.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren