Ambtshalve adreswijzigingen

De ambtshalve schrapping uit de registers

Als u een adreswijziging niet spontaan of tijdig meldt, en het onmogelijk is om het nieuwe adres op te sporen, zult u ambtshalve uit de registers geschrapt worden.

Dit leidt tot ernstige administratieve problemen zoals:
- een ongeldige identiteitskaart
- stopzetten sociale rechten bij VDAB, ziekenfonds, kinderbijslagfonds, enz.

Door een adreswijziging te melden bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe woonplaats, kunt u de situatie rechtzetten.

De ambtshalve inschrijving op een adres

Als u een adreswijziging niet spontaan of tijdig meldt, en bij een woonstonderzoek uw nieuwe verblijfsplaats komt vast te staan, wordt u ambtshalve op het nieuwe adres ingeschreven.

U wordt hiervan met een aangetekende brief verwittigd.


Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren