Aankomst uit een andere Belgische gemeente

Wat te doen als u in Gingelom komt wonen?

Binnen de 8 werkdagen na een verhuis, doet u hiervan aangifte bij de dienst burgerzaken.

Wanneer een heel gezin verhuist, gebeurt de aangifte door één gezinslid.

De niet-ontvoogde minderjarige die de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat, moet bij de aangifte vergezeld zijn door de persoon die het gezag over hem uitoefent.

Woonstonderzoek

De wijkagent doet de nodige vaststellingen omtrent de verblijfplaats en stelt een verslag op.

De dienst burgerzaken gaat vervolgens over tot een inschrijving in de bevolkingsregisters op de datum waarop, bij woonstcontrole door de wijkagent, de nieuwe verblijfplaats werd vastgesteld.

Aanpassen documenten nieuwe inwoners

U wordt uitgenodigd om de chip op uw identiteitskaart te laten wijzigen.


Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren