Adreswijzigingen


Elke adreswijziging moet binnen de 8 werkdagen gemeld worden aan het loket burgerzaken. Een adreswijzing kunt u ook schriftlijk, per fax of per e-mail melden.


Wat te doen in geval van:Het niet of laattijdig melden van een adreswijziging, zal aanleiding geven tot een woonstonderzoek naar de werkelijke verblijfplaats.

Als hieruit geen concrete verblijfplaats blijkt, wordt overgegaan tot een ambtshalve adreswijziging uit de bevolkingsregisters.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren