Lichaam afstaan aan de wetenschap

Wat is de procedure?

Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst van de medische faculteiten hiernaast). Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking.
Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit).
Je krijgt vervolgens een kopie van je testament - dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt - en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.
Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.
Na een periode van onbepaalde duur - meestal 1 tot 2 jaar - zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

Goed om weten

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen.
Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen tevens voor de begrafenis.
De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.

Lijst medische faculteiten

Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk
Subfaculteit Geneeskunde – Dienst Anatomie
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk - Tel: 056/24.62.44

Katholiek Universiteit Leuven
Vesaliusinstituut
Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven - Tel: 016/33.66.81

Limburgs Universitair Centrum
Departement Medische Basiswetenschappen – Dienst Morfologie
Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek - Tel: 011/26.85.00

Universiteit Antwerpen
Laboratorium voor Anatomie van de Mens en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen - Tel: 03/218.03.90

Universiteit Gent
Sectie Menselijke Ontleedkunde en embryologie
De Pintelaan 185, 9000 Gent – Tel: 09/332.51.92

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Menselijke Anatomie – Experimentele Anatomie
Laarbeeklaan 103, 1090 Jette - Tel: 02/477.44.50

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren