Afvalpreventie en sorteren

afvalladderMet afval wordt best zo milieuvriendelijk mogelijk omgegaan. De 'ladder van Lansink' stelt een voorkeursrangorde op hoe afval best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende manier.

Concreet betekent dit dat afval best wordt vermeden, zoniet hergebruikt. Als dat niet mogelijk is, kom je bij recyclage. De volgende optie is verbranding (met energierecuperatie), en pas in laatste instantie storten.

Afvalpreventie en hergebruik

De afvalberg verminderen of voorkomen kan door
- een sticker "nee gratis pers, nee reclamedrukwerk"
- minder telefoonboeken, minder papierafval
- het gebruik van herbruikbare bekers door verenigingen
- het gebruik van gus-de-drinkbus en drinkwaterfonteintjes
- het gebruik van herbruikbare luiers
- gratis hakselen aan huis
- thuiscomposteren
- uw gras te maaien met een mulchsysteem
- goederen een tweede leven te bieden, breng/koop ze in een kringwinkel
- het gebruik van een herbruikbare boodschappentas
- het gebruik van flessen met statiegeld
- kraantjeswater te drinken, het heeft geen verpakking nodig
- het gebruik van een brooddoos voor boterhammen i.p.v. plastic- of aluminiumfolie
- het gebruik van oplaadbare batterijen
- het houden van kippen, bovendien bezorgen ze je iedere dag een kakelvers ei

Voor je iets aanschaft, overweeg ook eens een milieuvriendelijk alternatief.

Sorteren en recycleren

Voor heel wat recycleerbare afvalfracties kan je terecht op het gemeentelijke sorteerpark. Enkele van deze fracties worden ook huis-aan-huis opgehaald.

Hoe sorteer je goed? Klik verder om te weten wat wel en niet bij elk van de fracties hoort.
- GFT
- Papier en karton
- PMD
- Glas - glasbollen
- Geneesmiddelen
- Bouw- en sloopafval
- Klein Gevaarlijk Afval
- Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
- Asbesthoudend afval

Verbranden en storten

Wanneer het afval niet voorkomen, herbruikt of gerecycleerd kan worden zijn we genoodzaakt tot verbranden of storten.

- Restfractie -huisvuilophaling
- Grof vuil

Meer info over afval

Afvalkalender 2021
- Limburg.net
- OVAM

contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
milieu@gingelom.be

Openingsuren