Asbesthoudend afval: waar naartoe?

Toepassingen van asbest

asbestAsbest werd in het verleden in heel wat (bouw)producten verwerkt omdat deze vezelachtige minerale stof over heel wat goede eigenschappen beschikt: hittebestendig, slijtvast, isolerend, gemakkelijk te verwerken, goedkoop,... Asbest heeft echter ook één groot nadeel: inademing van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Sinds 1998 is het verboden om asbest toe te passen, maar in het verleden is het materiaal veel toegepast en u kunt het daarom nog tegenkomen in en om uw woning.

Asbest is gebruikt in golfplaten, dak- en gevelleien, bloembakken, glasaltoepassingen, onderdakplaat, afvoerbuizen en –goten, vloertegels, imitatiemarmer, vensterdorpels en muurkappen, afdichtingskoord, plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen, …

Tips om asbest te verwijderen

Zeven veiligheidstips voor wie zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen:

  • Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in relatief goede staat verkeert, en makkelijk door uzelf te verwijderen valt. Is dat niet het geval, dan neemt u beter contact op met een erkend asbestverwijderaar.
  • Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien.
    Verwijder de delen één voor één, met de hand.
  • Gebruik uitsluitend handwerktuigen, zeker geen boormachine of slijpschijf!
  • Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger!
  • Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.
  • Breng kleine hoeveelheden hechtgebonden asbestafval meteen VERPAKT naar het recyclagepark. Het verpakkingsmateriaal kan aangekocht worden op voorhand op het sorteerpark. Deponeer het voorzichtig in de hiertoe voorziene container en zeker niet bij het bouw- en sloopafval. Grote hoeveelheden voert u best af via een gespecialiseerde firma
  • Twijfelt u of er wel asbest aanwezig is, neem dan uw voorzorgen en volg de veiligheidstips.

Sorteerpark of gespecialiseerde firma?

Met kleine hoeveelheden asbesthoudend afval kunt u terecht op het Sorteerpark.Asbestafval mag hier enkel verpakt afgeleverd worden. Het verpakkingsmateriaal kan aangekocht worden op voorhand op het sorteerpark. Deponeer het asbesthoudend afval in de hiertoe voorziene container. In de container bevindt zich een bigbag die afgesloten wordt als de container vol is en klaar om afgevoerd te worden naar een vergunde stortplaats. Het asbestafval dient steeds apart gehouden te worden van ander afval zoals bouw- en sloopafval.


Grote hoeveelheden asbest laat u best verwijderen en afvoeren door een gespecialiseerde firma.