Hakselen aan huis


Gehakseld snoeihout kan prima gebruikt worden als mulchlaag (=deklaag) tussen beplantingen. Indien de aangebrachte laag voldoende dik is, zal dit de groei van onkruiden tegengaan. Het gehakseld materiaal is ook nuttig voor de thuiscomposteerder om bijvoorbeeld te mengen met grasmaaisel.

Er wordt gratis aan huis gehakseld indien u snoeihout en takken heeft, die u niet zelf naar het sorteerpark kunt brengen. U dient vooraf een afspraak te maken bij de Cel Wonen en Leven, tel. 011/88.04.81.

Het gehakseld hout kan eveneens meegenomen worden tegen de kostprijs van € 28 per vracht.

Het gratis hakselen aan huis gebeurt op volgende strikte voorwaarden:
- onder snoeihout wordt verstaan: takken en kleine stammen met een diameter van minder dan 15 cm;
- het stapelen van het snoeihout dient zodanig te gebeuren dat het gemakkelijk kan opgenomen worden (geen aangedrukte of machinale stapeling van het snoeihout);
- de aanvrager of een helper dient aanwezig te zijn bij het hakselen om het te verkleinen hout aan te geven;
- het te verkleinen snoeihout moet op een goed bereikbare plaats klaar liggen, veilig voor het verkeer, waarbij de hakselaar zich niet op de openbare weg mag bevinden;
- enkel los snoeihout wordt gehakseld, het mag niet gebundeld zijn met touwen of ijzerdraad;
- wortels dienen op voorhand verwijderd te zijn van de stammen;
- het versnipperd hout blijft ter plaatse, tenzij op uitdrukkelijk en voorafgaandelijk verzoek van de aanvrager om het hakselhout af te voeren;
- indien hakselhout afgevoerd dient te worden met een aanhangwagen, geldt een retributie van € 28 per vracht, vooraf te betalen in het gemeentehuis;
- het oprijden van private gronden, wegen en opritten gebeurt volledig op verantwoordelijkheid van de aanvrager. De doorgang voor de tractor en de hakselaar dient voldoende breed (2,70 meter) en hoog (3,70 meter) te zijn;
- per gezin kan maximaal twee maal per jaar een aanvraag ingediend worden.