Bouw- en sloopafval

Ga voor de goedkoopste en milieuvriendelijkste oplossing

Gaat u slopen of afbreken? Selecteer dan zoveel mogelijk het bouw- en sloopafval.

Met selectief afbreken bedoelen we dat u alle afvalsoorten zoals steenpuin, hout, asbest, glas of kunststoffen afzonderlijk verzamelt en afvoert naar het sorteerpark of laat afvoeren via een containerservice. Zo krijgen we ‘zuiver’ afval dat optimaal kan benut worden voor hergebruik of recyclage.

Een container gemengd afval laten verwerken kost veel meer dan bijvoorbeeld een container met zuiver steenpuin. In het eerst geval moet het afval immers eerst uitgesorteerd en gereinigd worden voor het naar de verwerkingsinstallatie gaat.

Wat is zuiver en gemengd steenpuin?

Zuiver steenpuin
Tot zuiver bouwafval behoren: beton (gewapend), bakstenen, dakpannen (gebakken en betonnen), natuurleien, keien en kasseien, arduin (borduren), welfsels (betondallen), bloempot (steen), steengruis, wandtegels met mortel, gevelsteen, cement uit de zak verwijderd, vloertegels, silicaatsteen (kalkzandsteen), klinkers, Amerikaanse gevelbekleding en stabilisé.

Het zuiver bouwpuin wordt fijngemalen (schredder) waarna het gebruikt wordt bij onder andere wegenwerken.

Gemengd steenpuin
Tot gemengd puin behoren: ytong blokken (poreuze gipsblok), gips, kalk, pleisterwerk, porselein (wc-pot, wasbak,..), zand, wandtegels met pleister- en kalkresten.

Meer info

- Artikel 'selectief slopen'
- www.ovam.be