Afvalwater – Vrijstelling heffing

Omschrijving

Wie een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie heeft, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een vrijstelling van de heffing op afvalwater. Je dient voor de aanvraag van de vrijstelling een attest bij het gemeentebestuur te vragen. Dit is een attest van de burgemeester waaruit blijkt dat de installatie gebouwd is en geëxploiteerd wordt volgens de normen van Vlarem.

Bijkomende informatie

Wens je meer informatie omtrent de voorwaarden voor de lozing van afvalwater, de ingebruikname van een eigen waterwinning, e.d. zie hiervoor de website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be