Gemeenteraad en de raad
maatschappelijk welzijn

Algemene informatie

De gemeenteraad is overal, in elk gemeentebestuur het belangrijkste bestuursorgaan.
In Gingelom bestaat de gemeenteraad uit 19 leden. De meerderheid bestaat uit de Sp.a - GOESTING (11 raadsleden). De oppositie wordt gevormd door LEEF (5 raadsleden), CD&V (2 raadsleden) en NV-A (1 raadslid).

Vanaf 1 januari 2019 vormen de gemeenteraadsleden ook de OCMW-raad.

De gemeenteraad van Gingelom vergadert tien keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, tijdens de eerste jaarhelft in principe op de VIERDE dinsdag van de maand. Er is geen zitting in de maanden juli en augustus. Vanaf september volgen nog minstens vier zittingen op datums die jaarlijks bepaald worden.

De vergaderingen van de OCMW-raad sluiten telkens aan op de vergaderingen van de gemeenteraad.