Algemeen directeur

Kim PetersGemeentehuis Gingelom
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011 88.04.74
E-mail: kim.peters@gingelom.be

Taken:
De algemeen directeur is de hiërarchische chef van het gemeente- en OCMW-personeel. Zij is voorzitter van het managementteam, Zij is de schakel tussen de administratie en het beleid en staat in voor de goede werking van alle diensten van gemeente en OCMW.
Zij is tevens onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de vergaderingen en met het uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.