Auxilia vzw

Auxilia vzw helpt kansarme kinderen en jongeren bij hun huiswerk

Iedereen heeft recht op onderwijs! Ja, maar de kansen in dat onderwijs zijn niet voor iedereen dezelfde. Soms gaat het moeilijk op school. Er is geen hulp bij het studeren in de directe omgeving. De vrijwilligers van Auxilia kunnen hier het verschil maken.

Het gaat om kinderen, jongeren en volwassenen die nergens anders terecht kunnen. De hulpverlening gebeurt door vrijwilligers die elke week één of twee uurtjes vrijmaken om te helpen met het huiswerk, om bepaalde opdrachten in te oefenen of extra taalondersteuning te bieden. Bij leerlingen uit het secundair onderwijs kan het gaan om extra ondersteuning voor een specifiek vak of om algemenere coaching bij het studeren. Belangrijk daarbij is de band en het vertrouwen die op die manier groeien. Er is iemand waarop ze kunnen rekenen. Dat is heel belangrijk voor deze kinderen die het meestal allemaal zelf moeten zien te rooien.

Reeds zeven vrijwilligers hebben zich in Gingelom geëngageerd voor huiswerkbegeleiding. Eén keer per week gaan ze een uur, soms iets langer, naar de leerling toe om te helpen met het huiswerk, wat extra uitleg te geven of gewoonweg een verhaal voor te lezen als taalstimulerende activiteit. Er wordt nauw samengewerkt met de scholen.

Meer vrijwilligers zijn uiteraard altijd welkom. Wat heeft u nodig? Een groot hart voor mensen, een uurtje tijd per week en wat goede wil. Een onderwijsopleiding hoeft niet, omdat er gezorgd wordt voor een goede begeleiding en een juiste afstemming tussen leerling en vrijwilliger. Het belangrijkste is dat iemand er echt mee geholpen wordt. En…als vrijwilliger krijgt u er zoveel voor terug.

Interesse? Zie www.auxilia-limburg.be, mail naar josee.machiels@telenet.be of bel op het nummer 0468 13 77 68.

Contact

Laure Petitjean - 011 88 04 49