Avondsluiting

Omschrijving

In handel, ambacht en dienstverlening is de wetgeving (wet van 10/11/2006) op de openingsuren van toepassing.

Verplichte sluitingsuren zijn

  • nachtwinkels: tussen 7 en 18 uur;
  • privaat bureaus voor telecommunicatie: vóór 5 en na 20 uur;
  • alle andere zaken: vóór 5 en na 21 uur op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur toegestaan op de zaterdag die voorafgaat. vóór 5 en na 20 uur op de andere dagen.

Wekelijkse rustdag
Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint om 5 of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maanden op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Afwijking openingsuren
Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarsperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt, e.d.). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan. Een aanvraag tot het verkrijgen van afwijkingen op de wekelijkse rustdag of de verplichte sluitingsuren moet je richten aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie?

  • alle kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels);
  • privaat bureaus voor telecommunicatie;
  • diensten aangeduid bij koninklijk besluit.