Begraafplaatsen

Ligging

De gemeente Gingelom beschikt over verschillende begraafplaatsen die dagelijks toegankelijk zijn voor het publiek:

- Gingelom : Kriekelstraat
- Niel: Oude Katsei
- Montenaken : Wezerenstraat
- Kortijs: Pastorijstraat
- Vorsen: Brouwerijstraat
- Jeuk: Houtstraat
- Boekhout: Boekhoutstraat
- Borlo: Thewitstraat
- Mielen: Kerkstraat
- Buvingen: Sint-Trudostraat
- Muizen: Kruisstraat

Hoe gebeurt de aangifte van overlijden en/of aanvraag tot begraving/crematie?

U kunt een laatste wilsbeschikking opstellen inzake de wijze van jouw latere teraardebestelling. Als u voor crematie kiest, kunt u daarbij ook vooraf aangeven wat er met de assen dient te gebeuren.

Er zijn 3 reglementen van toepassing op de begraafplaatsen.

politiereglement
huishoudelijk reglement
retributiereglement

Procedure van verwaarlozing

Half maart 2016 zullen alle verwaarloosde graven in Gingelom gedurende 1 jaar aangeplakt worden, met de bedoeling dat de nabestaanden nadenken over het behoud van deze graven. Als u een verwaarloosd graf met een concessie wenst te behouden, dan zullen er ingrepen dienen te gebeuren om het graf weer in orde te brengen tot het einde van de concessietermijn.
 
U heeft overleden familieleden op het kerkhof van deelgemeente Gingelom?
Dan is het zinvol om in loop van dit jaar een bezoekje te brengen aan het kerkhof. Is het graf verwaarloosd? Dan zal er een bordje bij staan met een ‘akte van verwaarlozing’. In dat geval neemt u contact met de dienst begraafplaatsen om u te informeren over de schade aan het graf. Zo komt u te weten welke herstellingen u dient te laten uitvoeren om de verwaarlozing ongedaan te maken. Van zodra de werken zijn uitgevoerd, geeft u de dienst begraafplaatsen een seintje en vindt er een controle plaats. Als alles in orde is, wordt het bordje verwijderd.
Alle werken aan de verwaarloosde graven dienen uitgevoerd te worden vóór 1 april 2017. Als de graven na 1 april 2017 nog steeds verwaarloosd zijn, dan komt er automatisch een einde aan de concessie en zal het graf verwijderd worden.
 
U heeft overleden familieleden op de kerkhoven in andere deelgemeenten van Gingelom?
In de andere deelgemeenten zal de procedure van verwaarlozing – die binnenkort in Gingelom start – ook gevoerd worden. Vanaf Allerheiligen 2016 is Borlo aan de beurt, gevolgd door Jeuk vanaf Palmzondag 2017. Zo gaan we vervolgens het hele rijtje af. De aanplakking blijft gedurende 1 jaar. Zo heeft iedereen de tijd om na te denken over wat er met het graf van een familielid dient te gebeuren en actie te ondernemen.

Voor de flyer die in Gingelom aan huis bedeeld werd, klik hier.

 
Nuttige tip
Kijk niet alleen de concessies van uw eigen overleden familieleden na, maar informeer ook uw buren of oudere mensen over deze aanpak. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe beter!
 
Einddoel?
Het gemeentebestuur wil met deze aanpak niet alleen zijn wettelijke verplichting nakomen, nl. de kerkhoven goed beheren en de verwaarlozing aanpakken. Het bestuur wil vooral een oplossing bieden voor de esthetische, ruimtelijke en infrastructurele problemen die er momenteel zijn op onze kerkhoven. Het in orde brengen van concessies geeft ook rechtszekerheid aan de overledenen en hun families. Na deze operatie zullen de kerkhoven bovendien een fraaier uitzicht hebben en zijn ze voorbereid voor de toekomst.

Eénmalige procedure voor het kopen van een concessie voor niet-geconcedeerde graven

CONCESSIE = RECHTSZEKERHEID
 
Zijn de graven van uw familieleden wel of niet geconcedeerd, ongeacht op welk kerkhof in Gingelom?
We sporen u aan om zelf na te kijken of er een concessie is voor de graven van uw familieleden. Weet u het niet? Neem dan contact met de dienst begraafplaatsen om u te informeren. Als er geen concessie is, dan kunt u – indien gewenst – alsnog éénmalig een concessie kopen. Dit kan door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de dienst begraafplaatsen tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017. Het graf krijgt dan een concessie van 15 of 30 jaar, afhankelijk van de ouderdom van het graf.
Let op! Voor niet-geconcedeerde graven geldt een grafrust van 15 jaar. Daarna worden deze graven verwijderd. Ook oude, niet-geconcedeerde graven, die reeds lang hadden moeten worden verwijderd, zullen indien er geen concessie genomen wordt, effectief verdwijnen na 1 maart 2017.

Let op! Voor deze niet-geconcedeerde graven gebeurt geen aanplakking. Het initiatief moet van de nabestaanden komen.

Contact

Carine Conard - 011 88 04 90
Suzy Mievis - 011 88 04 72
Ingrid Leemans - 011 88 04 82

begraafplaatsen@gingelom.be

Openingsuren