Bejaardentehuis

Contactgegevens

Woon- en zorgcentrum Ocura
Hellebronstraat 8, 3890 Gingelom (Montenaken)
011 69.33.50
Fax 011 88.68.96
Website: www.ocura.be
E-mail: info@ocura.be

Het woonzorgcentrum omvat:

Rust- en verzorgingstehuis.

In het ‘rust- en verzorgingstehuis’ biedt Ocura een permanente huisvesting aan ouderen die geen constant medische toezicht nodig vereisen, maar die wel nood hebben aan verpleegkundige en verzorgende ondersteuning bij de activiteiten van het dagelijkse leven (wassen, kleden,…). In het rust- en verzorgingstehuis richten wij ons vooral op zwaar zorgbehoevende ouderen.

Centrum voor kortvervlijf

Het ‘centrum voor kortverblijf’ biedt zijn gebruikers en hun mantelzorgers hulp- en dienstverlening aan.
Kortverblijf neemt de zorg over gedurende korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis.
De hulp- en dienstverlening vindt plaats buiten het natuurlijke thuismilieu en wordt zowel 's nachts als overdag gegarandeerd.
Naast huisvesting omvat het hulp- en dienstverleningspakket van een centrum voor kortverblijf ook verzorging revalidatie, activering.

Centrum voor dagverzorging

In het ‘centrum voor dagverzorging’ kan Ocura, iedere werkdag van 8u – 18u, 15 personen verwelkomen.
Steeds zijn er meerdere professionele hulpverleners aanwezig die de oudere tijdens zijn/haar aanwezigheid kunnen ‘verzorgen’, ‘ondersteunen’ en begeleiden’.
Ocura hecht vooral veel belang aan een zinvolle dagbesteding binnen een huiselijk klimaat. Belangrijk aspect is dat de oudere op deze manier zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. En dat de mantelzorgers verlicht worden in hun taak.
Ocura kan tevens ook instaan voor het vervoer (ophalen & terugbrengen).

Nachtopvang

Woon- en zorgcentrum Ocura
Hellebronstraat 8, 3890 Gingelom (Montenaken)
011 69.33.50
Fax 011 88.68.96
Website: www.ocura.be
E-mail: info@ocura.be

In crisissituaties kan Ocura ook ‘nachtopvang’ aanbieden van 18u tot 9u.