Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/2020/105
Onderwerp: het bouwen van 12 appartementenmet ondergrondse parkeergarage
Aanvrager: Frank Bronckaers & Geert Devriendt
Ligging: Steenweg te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 28/09/2020 tot 27/10/2020

Dossiernummer : OMV/2020/109
Onderwerp: het verbouwen van een zonevreemde handelsruimte (ambacht) met woning
Aanvrager: Temenos
Ligging: Steenweg 4 te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 29/09/2020 tot 28/10/2020

Dossiernummer : VK/2020/00008
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Briffoz Bert
Ligging: Thewitstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 12/10/2020 tot 10/11/2020

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/65
Onderwerp:
het hernivelleren van terrein
Aanvrager:
Trudo Biets
ligging :
ruilverkavelingsweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/88
Onderwerp:
het regulariseren van plaatsen crepie
Aanvrager:
Maarten Rondou
ligging :
Rampariestraat 40 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/89
Onderwerp:
het wijzigen van functie : van woning naar therapeutisch centrum
Aanvrager:
Peter Wolters
ligging :
Lagestraat 2 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/60
Onderwerp:
erosiebestrijding Kamerijckhoeve
Aanvrager:
gemeentebestuur Gingelom
ligging :
Kamerijckstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/85
Onderwerp:
het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager:
Dimitri Joris
ligging :
Fonteinstraat 37 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 september 2020

Dossiernummer : OMV/VK2020/7
Onderwerp:
het verkavelen van perceel in 12 bouwloten
Aanvrager: Verelst & Gilen projects
ligging :
  Mgr.Keesenstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
29 september 2020

Dossiernummer : OMV/2020/83
Onderwerp:
het bouwen van 4 half-open woningen met carport
Aanvrager:
Immo E & J
ligging :
Statiestraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/86
Onderwerp:
het plaatsen van een tuinhuis
Aanvrager:
Tom Mestrom
ligging :
Nielstraat 14 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/92
Onderwerp:
het plaatsen van gevelreclames - Aldi
Aanvrager:
Publilux
ligging :
Steenweg te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/97
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
Aanvrager:
Gwenda Lieben
ligging :
Houtstraat 115 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
6 oktober 2020

Dossiernummer : VKW/2020/3
Onderwerp:
het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften
Aanvrager:
Jan Ramaekers & Ann Gijsens
ligging :
Bredenakkerstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
6 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/73
Onderwerp:
het regulariseren van een woning
Aanvrager:
Steven Booten
ligging :
Truilingenstraat 66 te 3891 Gingelom
Datum weigering :
6 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/61
Onderwerp:
een nieuwe grondwaterwinning voor het beregenen van aardappelen, uien en groenten (17ha)
Aanvrager:
Euben LV
ligging :
'Stepsveld' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/62
Onderwerp:
een nieuwe grondwaterwinning voor het beregenen van aardappelen, uien en groenten (21ha)
Aanvrager:
Euben LV
ligging :
'Meerveld' te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/98
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
Aanvrager:
Inge Vossius
ligging :
Henri Stassenstraat 7 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/99
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
Aanvrager:
Cedric Pollenus
ligging :
Regentwijk 16 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/110
Onderwerp:
het slopen van een dragende binnenmuur tussen de keuken en de leefruimte
Aanvrager:
Claeys - Vanwelckenhuijzen
ligging :
Statiestraat 55 te 3890 Gingelom
Datum melding :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/111
Onderwerp:
het plaatsen van een veranda
Aanvrager: Bart Claes
ligging :
Kaneelstraat 4 te 3891 Gingelom
Datum melding :
13 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/93
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager:
Buvens - Celis
ligging :
Steenweg 150 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/95
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager:
Anaïs Smets
ligging :
Buvingenstraat 15 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Dossiernummer : OMV/2020/101
Onderwerp: het slopen van een stal
Aanvrager:
Ludo Vaes
ligging :
Kusterstraat 25 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
20 oktober 2020

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.