Bekendmaking aanvragen (openbaar onderzoek) & beslissingen

Op deze pagina vind je meer informatie over de

  • openbare onderzoeken over aanvragen van een omgevingsvergunning
  • beslissingen over vergunningsaanvragen en aktename van meldingen

Openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

 

Dossiernummer : OMV/VK2020/12
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 2 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Brigitte Marchal
Ligging: Germaine Goyenslaan te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 22/12/2020 tot 20/01/2021

Dossiernummer : OMV/VK2020/13
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Diederik Dirickx
Ligging: Pastorijstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 12/01/2021 tot 10/02/2021

Dossiernummer : OMV/VKW2020/5
Onderwerp: het bijstellen van de verkaveling, nl. het aanpassen van bebouwbaar volume
Aanvrager: Bert Briffoz
Ligging: Hundelingenstraat te 3890 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 12/01/2021 tot 10/02/2021

Dossiernummer : OMV/VK2020/14
Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 1 bouwlot voor half-open bebouwing
Aanvrager: Roger Vandevelde
Ligging: Veldstraat te 3891 Gingelom
Datum openbaar onderzoek: 19/01/2021 tot 17/02/2021

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunningen en meldingen

Dossiernummer : OMV/2020/122
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing
aanvrager : Boubacar Mballo
ligging :
Kasteelstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
8 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/123
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning in halfopen bebouwing met carport
aanvrager : 't Eilandje
ligging :
Wintboomstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
8 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/130
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
aanvrager : De Rore - Theunis
ligging :
Borlostraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
8 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/135
Onderwerp:
het wijzigen van functie : van handelspand naar ééngezinswoning, wijzigen van voorgevel
aanvrager : Jonas Sacré
ligging :
Houtstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
8 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/131
Onderwerp:
het bouwen van een vrijstaande garage met poolhouse en zwembad
aanvrager : Vanbrabant - Brugmans
ligging :
Borgwormsesteenweg te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
15 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/133
Onderwerp:
het slopen van een loods
aanvrager : Ingrid Vanlangenaeker
ligging :
Brouwerijstraat 7 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
15 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/137
Onderwerp:
het bouwen van een hobbystal voor weidedieren
aanvrager : Kindermans - Paulissen
ligging :
Boekhoutstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
15 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/140
Onderwerp:
het wijzigen van functie : van therapeutisch centrum naar vakantiewoning
aanvrager : vzw Amalou
ligging :
Lagestraat 2 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
15 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/157
Onderwerp:
een tijdelijke tussentijdse opslagplaats van gronden en opgebroken puin en een mobiele breekwerf voor de duur van de werken
aanvrager : Besix infra
ligging :
Drie Tombenstraat  te 3890 Gingelom
Datum melding :
15 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/126
Onderwerp:
het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
aanvrager : Ruben Vantilt
ligging :
Egmonthof te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/128
Onderwerp:
het bouwen van een half-open woning en tuinhuis in houtskelet
aanvrager : Brans - Musch
ligging :
Dr.Kempeneersstraat te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
22 december 2020

Dossiernummer : OMV/VK/2020/8
Onderwerp:
het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
aanvrager : Bert Briffoz
ligging :
Thewitstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
22 december 2020

Dossiernummer : OMV/2020/142
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : An Leliévre
ligging :
Sint-Rumoldusstraat 36 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/148
Onderwerp:
het plaatsen van een nieuwe gevelsteen, en wijzigen van deuropening
aanvrager : Maria Iancu
ligging :
Driesstraat 1 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/149
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : Luc Guilliams
ligging :
Regentwijk 68 te 3890 Gingelom
Datum vergunning :
5 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/76
Onderwerp:
het verbouwen van voormalig deel van landbouwbedrijf met woning tot woning met aanhorigheden
aanvrager : Joseph Castro
ligging :
Mielenstraat te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
12 januari 2021

Dossiernummer : OMV/2020/151
Onderwerp:
het plaatsen van een zwembad
aanvrager : Stefan Putzeys
ligging :
Homsemstraat 20 te 3891 Gingelom
Datum vergunning :
12 januari 2021

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen een beslissing als u gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.
Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.
Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag;
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekening IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3 van hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.