Beleidsrapporten

Vanaf 1 januari 2019 zijn er geïntegreerde beleidsrapporten voor het OCMW en de gemeente Gingelom.
Volgens het nieuwe decreet lokaal bestuur en de nieuwe regelgeving rond de beleid- en beheercyclus dienen volgende 3 beleidsrapporten opgemaakt te worden: meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening.

2020 - 2025

Beleidsdocument

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking

Aanpassing meerjarenplan

15 december 2020

16 december 2020

Documentatie bij aanpassing

---

---

Meerjarenplan

10 december 2019

12 december 2019

Documentatie bij het MJP

---

---

Omgevingsanalyse

---

---

2019

Beleidsdocument

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking

Meerjarenplan

29 januari 2019

04 februari 2019

Documentatie bij het MJP

---

---

Jaarrekening

30 juni 2020

01 juli 2020

Documentatie bij JR

---

---

Meer info

Frank Forier - 011 88 04 77
Linda Onkelinx - 011 88 04 78
Tania Sterken - 011 88 04 94
Lies Smits - 011 88 04 99

financien@gingelom.be

Openingsuren