Beslissingen omgevingsvergunningen

OnderwerpGoedgekeurd

Dossiernummer: OMV/2021/89
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
Aanvrager: Philtjens - Muziek
Ligging: Kerkomstraat, 3891 Gingelom

07/09/2021

Dossiernummer: OMV/2021/91
Onderwerp: het plaatsen van een dakvenster
Aanvrager: Sylvie Limage
Ligging: Langstraat 4, 3890 Gingelom

07/09/2021

Dossiernummer: OMV/2021/99
Onderwerp: het plaatsen van een veranda
Aanvrager: Rohnny Jenné
Ligging: Den Kulter 5A, 3890 Gingelom

07/09/2021

Dossiernummer: OMV/2021/61
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning met een carport in zijtuinstrook
Aanvrager: Thys - Vantilt
Ligging: Egmonthof, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/82
Onderwerp: het plaatsen van isolatie en gevelstrips op gevels
Aanvrager: Aline Zolamian
Ligging: Oude Katsei 41, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/84
Onderwerp: het plaatsen van isolatie en crepi op voorgevel
Aanvrager: Ionut Toderascu
Ligging: Houtstraat 93, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/86
Onderwerp: het vervangen van nokbalk en pannen in de voorgevel
Aanvrager: Herman Hollen
Ligging: Brugstraat 11 + 11A, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/87
Onderwerp: het wijzigen van functie : van woonfunctie naar kantoorfunctie
Aanvrager: Frank De Wilde
Ligging: Steenweg 214, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/88
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in half-open bebouwing
Aanvrager: Opzet bv
Ligging: Hundelingenstraat , 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/VKW2021/2
Onderwerp: het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften
Aanvrager: Aaron Bronckaers
Ligging: Steenweg 145 - 147, 3890 Gingelom

31/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/46
Onderwerp: het slopen van verouderde constructies en de nieuwbouw van een landbouwloods
Aanvrager: Valentin Vanelderen
Ligging: Abdijstraat 3, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/57
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing, gedeeltelijke afbraak loods
Aanvrager: Bailly - Gorajek
Ligging: Kerkstraat, 3891 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/63
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning
Aanvrager: Nooran - Valik
Ligging: Truilingenstraat 76, 3891 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/72
Onderwerp: het slopen van een betonnen prefab elektriciteitscabine
Aanvrager: Fluvius system operator
Ligging: Kaneelstraat, 3891 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/75
Onderwerp: het plaatsen van een duivenhok
Aanvrager: Ludo Germys
Ligging: Pater Gillardstraat 6, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/76
Onderwerp: het kappen van een boom
Aanvrager: Christophe Bangels
Ligging: Hannuitstraat 19-21, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/77
Onderwerp: het uitbreiden van een ééngezinswoning met een bed & breakfast
Aanvrager: Lademacher - Grenier
Ligging: Gezusters Dehasquestraat 6, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/78
Onderwerp: het afbreken van een bestaande woning met bijbouw en de aanleg van een weide
Aanvrager: Treuva nv
Ligging: Abdijstraat 64, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/80
Onderwerp: het verbouwen van een zonevreemde woning binnen een bestaand vergund geacht bouwvolume
Aanvrager: Steven Booten
Ligging: Truilingenstraat 66, 3891 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/VK/2021/2
Onderwerp: het verkavelen van perceel in 1 bouwlot voor open bebouwing
Aanvrager: Jeannine Vandonck
Ligging: Julien Guilliamsstraat, 3890 Gingelom

17/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/94
Onderwerp: het plaatsen van een veranda + overdekking
Aanvrager: Serge Hoskens
Ligging: Naamsestraat 8, 3890 Gingelom

03/08/2021

Dossiernummer: OMV/2021/69
Onderwerp: het verbouwen van een ééngezinswoning + nieuw bijgebouw
Aanvrager: Melvin Puertos
Ligging: H-Stassenstraat 11, 3890 Gingelom

27/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/70
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing
Aanvrager: Ivan Vanmolle
Ligging: Joseph Retrostraat, 3891 Gingelom

27/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/73
Onderwerp: het afbreken van bestaande kantine en plaatsen van een klascontainer ter vervanging
Aanvrager: Jan Verbeek
Ligging: Diepesteeg, 3891 Gingelom

27/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/74
Onderwerp: het verven van gevels
Aanvrager: Kurt Coppers
Ligging: Lindestraat 17, 3891 Gingelom

27/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/37
Onderwerp: het verbouwen van een woning
Aanvrager: Jeroen Laquay
Ligging: Veertstraat 15, 3891 Gingelom

13/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/58
Onderwerp: het uitbreiden van een verblijfgebouw met vakantieverblijven (B&B ’t Maanhof) met een ruimte ter vergroting van een speelkamer
Aanvrager: Marc Soentjens
Ligging: Bergstraat 8, 3891 Gingelom

13/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/66
Onderwerp: het plaatsen van een carport
Aanvrager: Brian Jacques
Ligging: Kortijsstraat 20, 3890 Gingelom

13/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/68
Onderwerp: het plaatsen van crepie op voorgevel
Aanvrager: Laura Munteanu
Ligging: Lagestraat 10, 3890 Gingelom

13/07/2021

Dossiernummer: OMV/2021/83
Onderwerp: het plaatsen van een veranda
Aanvrager: Rien Smets
Ligging: Regentwijk 5, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/79
Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping
Aanvrager: Sabrina Gillet
Ligging: Riddersstraat 19a, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/65
Onderwerp: het plaatsen van een tuinberging
Aanvrager: Dominique Coulon
Ligging: Albert Moyaersstraat 64, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/55
Onderwerp: het bouwen van een ééngezinswoning in half-open bebouwing
Aanvrager: Tamara Corvers
Ligging: Egmonthof, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/54
Onderwerp: het plaatsen van keerwanden, en aanleggen van bijkomende parking
Aanvrager: Johan Salmon
Ligging: Hellebronstraat 3a, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/52
Onderwerp: het regulariseren van verbouwen/uitbreiden ééngezinswoning
Aanvrager: Frank Huyghe
Ligging: Boekhoutstraat 5, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/50
Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning, slopen van bijgebouwen
Aanvrager: Gert-Jan Schellinck
Ligging: Naamsestraat 32, 3890 Gingelom

29/06/2021

Dossiernummer: OMV/2021/24
Onderwerp: het regulariseren van een container (die dienst doet als technische ruimte) en een grondwaterwinning
Aanvrager: Patrick Ruyloft
Ligging: Opheimstraat , 3890 Gingelom

29/06/2021

Beroepsmogelijkheden

Je kan, als betrokken partij, een beroep instellen tegen een beslissing als je gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie Limburg, op het volgende adres: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.

Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als je dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om het beroep onontvankelijk te verklaren.

 • Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de 1ste dag van de aanplakking van de beslissing.
 • Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Gingelom. Het adres van de vergunningsaanvrager vind je in de beslissing.
 • Vermeld in het beroepschrift het volgende:
  • Je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
  • De dossiernummer en het voorwerp van de aanvraag.
  • De redenen waarom je beroep aantekent.
  • Een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  • Of je gehoord wenst te worden.
 • Stort een dossiertaks van €100 op het rekeningnummer IBAN BE82 0910 1312 8068 - BIC GKCCBEBB van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, 3500 Hasselt, met vermelding van "beroep - art. 930 8200/702 35” en voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift.

Meer informatie

De bekendmaking van beslissingen en meldingsakten gebeurt volgens de bepalingen van afdeling 3, hoofdstuk 9 van Titel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De beslissing of meldingsakte wordt ook ter plaatse uitgehangen.


Contactinformatie