Attesten

Beschrijving

Volgende attesten en uittreksels kan u bij ons aanvragen:
- Historiek van adressen
- Uittreksel uit het bevolkingsregister
- Samenstelling gezin (korte of lange versie)
- Getuigschrift van woonst met historiek adressen
- Getuigschrift van woonst
- Getuigschrift van wettelijke samenwoonst
- Bewijs van leven
- Nationaliteitsbewijs (enkel voor Belgen)
- Getuigschrift van verblijf en nationaliteit
- Getuigschrift van verblijf (voor huwelijk)

Hoe aan te vragen?

Dit kan op verschillende manieren:
- U komt persoonlijk bij ons langs of u geeft een volmacht aan een vertrouwenspersoon
- U stuurt ons een mailtje op bevolking@gingelom.be en wij sturen het attest per post naar uw adres
- U telefoneert ons T 011 88 04 90 en wij sturen het attest per post naar uw adres

Bijzonderheden

- Attesten en uittreksels worden gratis afgeleverd in het Nederlands
- Gelieve te vermelden indien u attesten of uittreksels aanvraagt bestemd voor het buitenland.
- De vernoemde attesten en uittreksels worden gemaakt terwijl u wacht.
- Bij verzending per post rekent u het beste op een 3 à 4-tal werkdagen.

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren