Bewegwijzering

Omschrijving

De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven is strikt gereglementeerd om te vermijden dat alle kruispunten vol wegwijzers hangen. In sommige gevallen is er helemaal geen bewegwijzering mogelijk. In andere gevallen zijn er beperkingen inzake aantal wegwijzers, locatie of afstand;

  • bedrijven die in een industriezone liggen, mogen enkel binnen deze industriezone individueel bewegwijzerd worden;
  • binnen de bebouwde kom mogen alleenstaande bedrijven bewegwijzerd worden als er minstens 20 personen tewerkgesteld zijn;
  • binnen de bebouwde kommen worden de restaurants niet bewegwijzerd;
  • handelshuizen, hoe groot ze ook mogen zijn, mogen niet bewegwijzerd worden.

Procedure

Je dient jouw aanvraag in bij het College van burgemeester en schepenen. Wij zoeken het graag voor je uit wat mogelijk is als je eraan denkt om jouw bedrijf te bewegwijzeren. In geval van goedkeuring moet je zelf instaan voor de aankoop van de wegwijzers. Het gemeentebestuur staat in voor de aankoop van de palen en voor de plaatsing.

Indien je een aanvraag voor de plaatsing van wegwijzers op gewestwegen wil indienen, dien je de aanvraag in bij het Agentschap Wegen en Verkeer van jouw provincie. Raadpleeg hiervoor de website www.wegenenverkeer.be.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de dienst Mobiliteit.