Bloemrijke akkerranden - functionele akkerbiodiversiteit

bloemrijke akkerrandSamen met het Regionaal Landschap en de lokale landbouwers worden sinds 2006 stroken of kleine perceeltjes ingezaaid met een mengsel van granen en akkerbloemen. Deze bloemrijke akkerranden worden niet behandeld met pesticiden en de opbrengst blijft tot na de winter staan. De bloemrijke akkerranden, die zorgen voor het nodige voedsel voor akkervogels zoals o.a. de gele gors, de patrijs en de veldleeuwerik, worden bij voorkeur ingezaaid op erosiegevoelige percelen en zijn op die manier ook een instrument tegen water- en modderoverlast.

Jaarlijks zaaien diverse landbouwers zo'n 4 ha bloemrijke akkerranden in.  Het gemeentebestuur steunt deze landbouwers met een jaarlijkse vergoeding per m² ingezaaide akker. 

In 2012 werd het project omgevormd tot functionele akkerbiodiversiteit. Nu sluiten landbouwers meerjarige contracten af voor het inzaaien van een bloemrijk graanmengsel. Akkerranden of overhoeken die ingezaaid worden met het bloemrijk graanmengsel zorgen voor meer insecten en akkervogels op de akker. De landbouwer wint, want veel insecten zijn natuurlijke plaagbestrijders. De natuur wint ook, want de bedreigde akkervogels krijgen een plekje waar ze zich het jaar rond kunnen verschuilen en voedsel kunnen zoeken. Want deze vogels vinden door de efficiënte manier van oogsten geen voedsel meer op de akkers.

Gemeentebestuur, landbouwers en akkervogels tevreden .... maar ook de inwoners en de toeristen, want een bloemrijke akkerrand is een streling voor het oog !