Bodemattest

Omschrijving

Voor elk perceel grond dat van eigenaar verandert, is er wettelijk een bodemattest nodig dat uitsluitsel geeft over de mogelijke bodemverontreinigingen. Het bodemattest vermeldt of er over het bewuste terrein gegevens opgenomen zijn in het grondeninformatieregister. Indien op de grond risico-activiteiten plaatsvonden/vinden, dan spreken we over een risicogrond.
Bij overdracht van een risicogrond is niet enkel een bodemattest verplicht, maar ook een bodemonderzoek. Het bodemattest wordt afgeleverd door OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij) die een grondeninformatieregister bijhoudt. De gemeente beheert de inventaris van risicogronden op haar grondgebied en krijgt afschriften van het bodemattest bij risicogrond.

Procedure

Bij de verkoop van een onroerend goed (grond en/of gebouw) moet de eigenaar een bodemattest kunnen voorleggen. Vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst wordt een aanvraag voor een bodemattest ingediend bij OVAM, samen met de laatste beschikbare kadastrale legger. De aanvraagformulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij OVAM, de meeste notarissen of de vastgoedmakelaars. OVAM moet het attest binnen de maand kunnen afgeven, tenzij het gaat om de overdracht van een grond waarop inrichtingen of activiteiten voorkomen of voorkwamen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. De overdrager moet de inhoud van het bodemattest meedelen aan de kandidaat-koper en deze inhoud moet tevens in de onderhandse akte worden opgenomen.

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met OVAM voor specifieke vragen betreffende bodemattesten:
OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij)
Stationsstraat 110
B - 2800 Mechelen
Tel.: 015 28 42 84
http://www.ovam.be