Bouwovertredingen

Het bouwen of verbouwen is in de meeste gevallen onderworpen aan de vergunningsplicht. Wanneer u niet over een geldige stedenbouwkundige vergunning beschikt of u bouwt/verbouwt niet overeenkomstig de vergunde plannen kan dit ten allen tijde worden vastgesteld bij PV. Onder bepaalde omstandigheden is een regularisatie haalbaar, maar in sommige gevallen kan enkel de afbraak worden gevorderd van de illegaal opgerichte constructies.

Ook voor het slopen heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Een volledig vrijstaande constructie met een oppervlakte kleiner dan 100m² kan echter worden gesloopt zonder vergunning.

Raadpleeg in ieder geval steeds de dienst Stedenbouw van uw gemeente alvorens bouw- of sloopwerken aan te vangen.

Contact

Marleen Aerts - 011 88 04 81
Veronique Loix - 011 88 04 80

ruimtelijkeordening@gingelom.be

Openingsuren