Captatieverbod water Limburgse onbevaarbare waterlopen

Met ingang van 21 mei 2020 is er een captatieverbod

In overleg met de partners betrokken bij het Limburgs droogte-overleg vaardigt de gouverneur met ingang van 21/05/2020 een captatieverbod uit op alle onbevaarbare waterlopen in Limburg, uitgezonderd:

- op de onbevaarbare waterlopen waarvan sprake is in dit politiebesluit:

- op alle onbevaarbare waterlopen
    > indien het een beperkt capteren betreft van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat;
    > indien het een beperkt capteren betreft van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Voor meer info www.crisis-limburg.be/droogte2020

20200520 :  captatieverbod Lmburg
20200520 :  persbericht captatieverbod


Klik op de overzichtskaart voor meer details.