Cel financien

De financieel directeur heeft de leiding over deze cel die instaat voor:
- het opmaken van het budget en de rekening.
- het opmaken belastingskohieren en de inning van de belastingen.
- het opmaken van alle bestellingen.
- het betalen van de facturen.
- het vorderen van aan de gemeente verschuldigde bedragen.