Maak je evenement COVID-veilig met het COVID Event Risk Model

Het zijn geen eenvoudige tijden, zeker niet voor organisatoren. De snel evoluerende corona-maatregelen dagen ons telkens opnieuw uit de planningen aan te passen.

De Vlaamse overheid lanceerde de langverwachte online evenemententool, het COVID Event Risk Model. Met deze tool kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event.
Dit model bestaat uit een online tool én een protocol waarmee elke organisator kan nagaan hoe COVID-veilig zijn event is.

Via www.covideventriskmodel.be vul je de vragenlijst in, waarna je activiteit of evenement een rood, oranje of groen label krijgt met het oog op het COVID-veiligheidsrisico. Dat risico wordt bepaald door een aantal parameters: zoals hygiëne, sociale afstand en de doelgroep van je event, waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het COVID-virus verkleinen of, in sommige gevallen, net verhogen.

Wat betekenen de labels?
Een rood label geeft aan dat je event een groot risico kan vormen voor verdere verspreiding van het virus.
Voor een event met een oranje label wordt geadviseerd om nog extra maatregelen te nemen om het risico voor verdere verspreiding van het virus te beperken.
Een groen label geeft aan dat het event als voldoende COVID-veilig wordt beschouwd om in de huidige fase van de epidemie georganiseerd te worden.

Wanneer je de vragenlijst volledig hebt ingevuld, kan je een pdf downloaden. Deze pdf voeg je toe aan je aanvraag dat je aan het lokaal bestuur bezorgt. Samen met de aanvraag bepalen zij of jouw event al dan niet kan doorgaan en of er nog bepaalde maatregelen nodig zijn met betrekking tot algemene veiligheid of andere aspecten.
Het navolgen van de afgekondigde maatregelen is essentieel om een ongecontroleerde heropleving van de epidemie en uitgestelde fases van de afbouwstrategie te vermijden. We rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin van iedereen.
De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.