Help de opmars van de Aziatische tijgermug te vertragen

Misschien heb je al eens van de Aziatische tijgermug gehoord? Op steeds meer plaatsen in Vlaanderen kan je deze mug treffen. De naam doet je misschien denken aan een grote mug, maar vergis je niet, het gaat over een kleine zwart-wit gestreepte steekmug.

Hoe kan je de Aziatische tijgermug herkennen?

De Aziatische tijgermug is een klein insect dat 4 tot 5 millimeter groot wordt en heeft een zwart-wit gestreept lichaam, alsook met witte strepen op de poten en een witte streep op het achterhoofd en de rug.

Is deze soort gevaarlijk?

De Aziatische tijgermug is niet gevaarlijk maar ze kan wel voor overlast zorgen. Deze muggen steken namelijk overdag en zijn erg agressief. Ook kan deze mug ziektes overbrengen zoals dengue, zika en chikungunya maar de kans dat de Aziatische tijgermug mensen ziek maakt in België, is op dit moment heel klein.

Er is dus geen reden tot ongerustheid maar het is wel belangrijk om het aantal Aziatische tijgermuggen zo laag mogelijk te houden en hun aantallen te monitoren. En daar kan ook jij je steentje toe bijdragen door een melding te maken op www.muggensurveillance.be wanneer je een Aziatische tijgermug ziet. Op deze manier kan de soort gemonitord en onderzocht worden en kan er mogelijk een bestrijding plaatsvinden.

Eenvoudige tips om de verspreiding van de Aziatische tijgermug tegen te gaan

Tip 1: Geef Aziatische tijgermuggen geen lift

De Aziatische tijgermug jaagt, in tegenstelling tot onze steekmuggen, overdag en steekt veel meer. Tijdens haar zoektocht naar voedsel, kan de mug je tot in de wagen achtervolgen en zo meeliften tot in onze streken. Keer je na je vakantie uit Italië, Frankrijk, Spanje of Zuid-Duitsland met de wagen terug naar huis? Let er dan op dat je de Aziatische tijgermug geen lift geeft. Check je wagen ook na een stop op een snelwegparking.

Tip 2: Vermijd stilstaand water in je tuin

Elke steekmug, en dus ook de Aziatische tijgermug, heeft water nodig om zich voort te planten. Geen grote moerassen, beken of vijvers, maar wel een plasje water op een afdekzeil, in een goot of op een plat dak. Ook rioolputjes en regentonnen zijn favoriete broedplaatsen. Zelfs al drogen die soms uit, hun eitjes kunnen gemakkelijk een droogteperiode overleven. Doe daarom preventief het volgende:

  • Verwijder of vermijd plasvorming.
  • Laat emmers en kruiwagens met water niet langer dan een week staan.
  • Dek watertonnen af met muggengaas zodat er geen mug in of uit kan.
  • Reinig je dakgoot regelmatig en vermijd plasvorming op platte daken door er bijvoorbeeld grind of zand te leggen.
Tip 3: Zorg voor meer biodiversiteit

Steekmuggen, waaronder de Aziatische tijgermug, staan op het menu van vleermuizen, vissen, vogels, amfibieën, kevers, libellen, … Die dieren zorgen voor een natuurlijke bestrijding van muggen op een ecologisch verantwoorde manier. Zorg dus voor rust- en nestplaatsen voor insecteneters in je tuin zoals een vogelnestkastje, een vleermuizenkast of een insectenhotel. Alle bee(s)tjes helpen!

Ga niet zelf aan de slag met bestrijdingsmiddelen; laat dit aan professionals over.

Rood koper helpt ook tegen de Aziatische tijgermug. Leg bijvoorbeeld een koperdraad of enkele eurocenten in de dakgoot, in het afvoerputje of een andere plaats met stilstaand water. Rood koper vertraagt en belet de goede ontwikkeling van de muggenlarve.

Alle bovenstaande tips helpen ook om overlast van de gewone steekmug te beperken.

Meer info over de Aziatische tijgermug kan je terugvinden op www.muggensurveillance.be