De sociale dienst

Bij de sociale dienst kan je terecht met problemen van materiële, sociale, financiële en psychologische aard. Het OCMW kan hulp verlenen in de meest verscheidene vormen:

 • Financiële hulpverlening o.a.
  • het OCMW schiet voor
  • kent een huurwaarborg toe
  • betaalt een toelage voor sociaal, culturele en sportieve participatie
  • verleent een tegemoetkoming van het stookoliefonds
  keert toelagen uit
 • Leefloon
 • Tewerkstelling en trajectbegeleiding
 • Huisvesting
  het OCMW beheert enkele noodwoningen voor mensen die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben.

Contact

Elke Hubar - 011 88 04 40
Kurt Brans - 011 88 04 44
Laure Petitjean - 011 88 04 49
Tim Rens - 011 88 04 48


socialedienst@gingelom.be

Openingsuren