Cel Vrije Tijd

Cultuur - Jeugd - Opvang - Sport

Gemeentehuis (openingsuren)
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
011 88 04 92
Fax 011 83 15 79
cultuurjeugd@gingelom.be
sport@gingelom.be

De volgende personen maken deel uit van de cel Vrije Tijd:

- Celhoofd Vrije Tijd: Francis Meirens - 011 88 04 92
- Cultuurambtenaar: Sonja Flas - 011 88 04 93
- Jeugdconsulent: Caroline Medard - 011 88 04 98