Diensthoofd welzijn

Marc Bovy

OCMW administratie
Sint-Pieterstraat 1
3890 Gingelom
Tel. 011 88.04.45

E-mail: marc.bovy@gingelom.be

Taken: Het diensthoofd welzijn is belast met de leiding van de dienst welzijn. Daaronder vallen de sociale dienst, de thuisdiensten, het kinderdagverblijf Minimax en het lokaal dienstencentrum ‘Het Park van de Vriendschap’.

Het diensthoofd welzijn is bij delegatie door de algemeen directeur secretaris van de Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Daarnaast is het diensthoofd welzijn ook informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming.

Bij afwezigheid van de algemeen directeur neemt het diensthoofd welzijn deze functie waar.