Dierenhandelvergunning

Omschrijving

Exploitanten van inrichtingen waar dieren gehouden, gekweekt of verkocht worden, hebben een vergunning nodig. Een vergunning -op federaal niveau - of meldingsplicht is vereist naargelang de inrichting (hoeveelheid dieren, stedenbouwkundige ligging). De gemeente dient een bepaald luik op het aanvraagformulier in te vullen waarna de erkenning door het Ministerie van Landbouw, op advies van het schepencollege verleend kan worden.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Cel Wonen en Leven.