Drankvergunning

Omschrijving

Voor het ter plaatse gebruiken van gegiste en sterke dranken in bv. cafés is toelating vereist van het gemeentebestuur: een positief bericht voor gegiste dranken -bier en wijn - en een vergunning voor sterke drank zoals whisky, jenever, wodka,..

De gemeente legt de voorwaarden vast (autonome bevoegdheid). Een drankvergunning is een gratis vergunning die je nodig hebt voor het schenken van sterke en/of gegiste dranken.

Procedure

Minimum 15 dagen voor de opening van de zaak dien je de drankvergunning aan te vragen. Om een drankvergunning te verkrijgen moet je een moraliteitsattest voorleggen.

Wat?
De personen die gegiste dranken (bier en/of wijn) willen verkopen om ter plaatse te verbruiken, hebben een moraliteitsattest nodig.
Onder verkopen verstaat men:

  • het aanbieden;
  • het laten gebruiken van dergelijke dranken in een voor het publiek toegankelijke plaats.

Dit attest is niet nodig indien de dranken aangeboden worden:

  • in een restaurant, een hotel, een kosthuis, samen met een maaltijd;
  • in een private kring;
  • in messes, kantines en bedrijfsrestaurants;
  • in jeugdherbergen en jeugdhuizen.

Het attest wordt afgeleverd door de gemeente waar de betrokken persoon woont.

Voor wie?
Wie moet dit attest aanvragen?

  • de uitbater als natuurlijk persoon;
  • indien de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen en vertegenwoordigers;
  • indien de uitbater een lastgever is: de uitbater zelf en zijn aangestelde en/of zijn lasthebbers;
  • de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen.

Bijkomende informatie

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de dienst Burgerzaken.