Spaaractie 'Duurzaam naar school'.

Het gemeentebestuur daagt jaarlijks alle leerlingen van het Gingelomse basisonderwijs uit om in de lente zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen.

Per duurzame verplaatsing ontvangen de kinderen een spaarpunt. Bovendien kunnen er extra spaarpunten verdiend worden wanneer de verplaatsingen op een veilige wijze gebeuren door het dragen van een fluo hesje en/of een fietshelm.

De klas met de meeste spaarpunten ontvangt een mooie prijs!