Duurzaamheid & duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid ? Duurzame ontwikkeling ? .....

Duurzaamheid wil zeggen dat we streven naar een maatschappij die voldoet aan de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van de komende generaties in het gedrang te brengen.

Anders gezegd houdt 'duurzaam leven' in dat we gebruik maken van alles wat de aarde ons te bieden heeft maar dat we daarbij steeds voor ogen houden dat de generaties na ons (= onze kinderen, kleinkinderen, ...) ook nog die mogelijkheid hebben.

Duurzame ontwikkeling steunt op 3 basispijlers die niet los van elkaar kunnen gezien worden: leefmilieu, sociale rechtvaardigheid en economie. We beseffen meer en meer dat het zuinig omspringen met grondstoffen en energiebronnen belangrijk is en een effect heeft op de levenskwaliteit van de volgende generaties. De opwarming van de aarde is meer dan ooit actueel en een zaak van iedereen. Daarnaast heeft ook de mens zijn limieten. Teveel sociale druk, stress, vervreemding en/of milieuvervuiling maakt ongezond. Bovendien dient in duurzame ontwikkeling de economie in functie van de samenleving te staan en niet andersom.

Hoe draagt de gemeente Gingelom haar steentje bij?

Het gemeentebestuur ondertekende in 2008 het Lokaal Kyotoprotocol. De klimaatverandering trachten te beperken door acties op lokaal vlak is de bedoeling. Concreet betekent dit zelf de CO2-uitstoot verminderen door aandacht te besteden aan rationeel energiegebruik, duurzaam bouwen, minder autoverkeer, .. en u als inwoner aan te sporen om hetzelfde te doen.

Het bijhouden van een energieboekhouding voor de gemeentelijke gebouwen, het organiseren van activiteiten zoals de autoluwe schooldag, het geven van premies, adviseren over duurzaam (ver)bouwen, ... moeten hiertoe bijdragen.

Wat kunt u zelf doen?

In de eerste plaats is duurzame ontwikkeling de verantwoordelijkheid van ons allemaal. We moeten met z’n allen minder broeikasgassen produceren en onze ecologische voetafdruk (onze belasting op de aarde) verminderen. Dat kan op verschillende manieren:

  • Ga thuis op een efficiënte manier met energie en water om.
  • Doe de nodige investeringen om uw huis goed te isoleren en maak gebruik van zonne-energie.
  • Let op uw voeding: eet lokale, seizoensgebonden groenten en eet minder vlees (de landbouworganisatie van de VN, (FAO) berekende dat de veeteelt verantwoordelijk is voor maar liefst achttien procent van de totale broeikasgasuitstoot, een groter aandeel dan de transportsector).
  • Laat de auto wat vaker aan de kant staan, ga te voet of met de fiets, of neem de bus of trein. Doe mee met acties duurzame mobiliteit.

Contact

Goele Vantilt - 011 88 04 88
goele.vantilt@gingelom.be

Openingsuren