Echtscheiding

De echtscheiding

Echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorziene wet. De wet onderscheidt:
- scheiding van tafel en bed door onherstelbare ontwrichting
- scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming
- echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
- echtscheiding door onderlinge toestemming
- omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding

De echtscheiding heeft gevolg ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitstpraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan.

Overschrijving de registers van de burgerlijke stand

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.

Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.

Aanvragen afschrift / uittreksel echtscheidingsakte

De echtscheidingsakte wordt bewaard in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Indien men een afschrift of uittreksel van deze akte nodig heeft, dient u deze dan ook aan te vragen in de gemeente waar u destijds gehuwd bent.

Er bestaat wel een onderscheid tussen een afschrift en een uittreksel van een akte, m.n. een afschrift is een volledige kopie terwijl een uittreksel enkel de meest essentiële elementen van de akte bevat.

De aanvraag kan gebeuren: persoonlijk aan het loket Burgerzaken per brief, fax of e-mail

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren