Erfrechtverklaring en akte van bekendheid

Vroeger

Vroeger werd de bankrekening van de overledene geblokkeerd tot er meer duidelijkheid was over wie de erfenis toekomt. Om de rekening volledig te deblokkeren moesten de nabestaanden één van volgende documenten voor:

  • een erfrechtverklaring (opgemaakt door de gemeente)
  • een attest van erfopvolging (opgemaakt door de notaris)
  • een akte van bekendheid (opgemaakt door de vrederechter)

Deze procedure leidde in het verleden, vooral bij een onverwacht overlijden,soms tot schrijnende situaties.

Nieuwe regeling

Sedert 31 augustus 2009 worden rekeningen van een overledene en zijn of haar partner niet langer geblokkeerd.. De langstlevende kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat, vrij afhalen, weliswaar tot een plafond van 5.000 euro.

Opgelet: de banken controleren niet of je al dan niet 5.000 euro afhaalt. Wie meer dan 5.000 euro afhaalt, is verplicht de erfenis te aanvaarden, ook al bestaat die alleen uit schulden. Ook vervalt automatisch de mogelijkheid om de erfenis ‘onder voorbehoud van boedelbeschrijving’ te aanvaarden. Andere erfgenamen kunnen bovendien eisen dat het te veel afgehaalde bedrag van de erfenis van de partner wordt afgetrokken.

Afschaffing erfrechtverklaring

De vroegere “erfrechtverklaring” ondertekend door het gemeentebestuur en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter zijn dus niet meer nodig voor de deblokkering van een rekening (wetswijziging sedert 29 mei 2009).

Akte of attest van erfopvolging

Indien u om een bepaalde reden een document moet voorleggen omtrent de erfopvolging kunt u dit nog steeds laten opmaken door een notaris of een ontvanger van een registratiekantoor. Opgelet, in sommige gevallen is enkel de notaris bevoegd. Voor uw persoonlijke situatie vraag u dus best advies.

Meer info: www.notaris.be

Contact

Carina Geradon - 011 88 04 91
Carine Conard - 011 88 04 90
Vicky Van Meensel - 011 88 04 75

bevolking@gingelom.be

Openingsuren